Uzmanlık Alanlarımız

 • CEZA HUKUKU

  Ceza Kanununun amacı kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.
 • İCRA ve İFLAS HUKUKU

  İcra ve İflas Kanunu, alacaklı borçlu işlemlerinin hangi prosedüre göre devlet eliyle nasıl tahsil edileceğini, iflas sürecinin nasıl işleyeceğini belirleyen kurallar bütünüdür.
 • TAZMİNAT HUKUKU

  Tazminat davaları, kişilerin haksız fiil veya işlenmiş bir suç nedeniyle uğramış oldukları maddi ve manevi zararların giderilebilmesi amacıyla başvurulan hukuki bir süreçtir.
 • SAĞLIK HUKUKU

  Sağlık alanında faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kurum ya da kuruluşlarında meydana gelen hatalar nedeniyle kişilerin genel sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin giderilmesi, zararların tazmin edilmesi gerekmektedir.
 • ANAYASA HUKUKU

  Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir.
 • TİCARET HUKUKU

  Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir.

Uzmanlık Alanlarımız

İLETİŞİM
ÖNERİ &
BİLGİ

İletişim Bilgileri

Merkez / ŞANLIURFA

Tel:

Genel sorularınız için lütfen aşağıdaki iletişim formunu doldurun: