Kasım Karadaş – Karadas Office

Türk Ceza Kanunu

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun Numarası : 5237

Kabul Tarihi : 26/9/2004

Yayımlandığı Resmî Gazete :

Tarih : 12/10/2004 Sayı : 25611

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43

B. İKİNCİ KİTAP - Özel Hükümler

B.1. BİRİNCİ KISIM - Uluslararası Suçlar

B.1.1. BİRİNCİ BÖLÜM - Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

B.1.2. İKİNCİ BÖLÜM - Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

B.2. İKİNCİ KISIM - Kişilere Karşı Suçlar

B.2.1. BİRİNCİ BÖLÜM - Hayata Karşı Suçlar

B.2.2. İKİNCİ BÖLÜM - Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

B.2.3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - İşkence ve Eziyet

B.2.4. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli

B.2.5. BEŞİNCİ BÖLÜM - Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

B.2.6. ALTINCI BÖLÜM - Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

B.2.7. YEDİNCİ BÖLÜM - Hürriyete Karşı Suçlar

B.2.8. SEKİZİNCİ BÖLÜM - Şerefe Karşı Suçlar

B.2.9. DOKUZUNCU BÖLÜM - Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

B.2.10. ONUNCU BÖLÜM - Malvarlığına Karşı Suçlar

B.3.ÜÇÜNCÜ KISIM - Topluma Karşı Suçlar

B.3.1. BİRİNCİ BÖLÜM - Genel Tehlike Yaratan Suçlar

B.3.2. İKİNCİ BÖLÜM - Çevreye Karşı Suçlar

B.3.3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

B.3.4. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Kamu Güvenine Karşı Suçlar

B.3.5. BEŞİNCİ BÖLÜM - Kamu Barışına Karşı Suçlar

B.3.6. ALTINCI BÖLÜM - Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

B.3.7. YEDİNCİ BÖLÜM - Genel Ahlaka Karşı Suçlar

B.3.8. SEKİZİNCİ BÖLÜM - Aile Düzenine Karşı Suçlar

B.3.9. DOKUZUNCU BÖLÜM - Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

B.3.10. ONUNCU BÖLÜM - Bilişim Alanında Suçlar

B.4. DÖRDÜNCÜ KISIM - Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

B.4.1. BİRİNCİ BÖLÜM - Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

B.4.2. İKİNCİ BÖLÜM - Adliyeye Karşı Suçlar

B.4.3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

B.4.4. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

B.4.5. BEŞİNCİ BÖLÜM - Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

B.4.6. ALTINCI BÖLÜM - Milli Savunmaya Karşı Suçlar

B.4.7. YEDİNCİ BÖLÜM - Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

B.4.8. SEKİZİNCİ BÖLÜM - Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

B.4.9. DOKUZUNCU BÖLÜM - Son Hükümler

Yorum bırakın

Scroll to Top