Kasım Karadaş – Karadas Office

Türk Medeni Kanunu

TÜRK MEDENİ KANUNU

Kanun Numarası : 4721

Kabul Tarihi : 22/11/2001

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarihi : 8/12/2001 Sayı : 24607

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 41

B. İKİNCİ KİTAP (AİLE HUKUKU)

B.1. BİRİNCİ KISIM - Evlilik Hukuku

B.1.1. BİRİNCİ BÖLÜM - Evlenme

B.1.1.1. BİRİNCİ AYRIM - Nişanlılık

B.1.1.2. İKİNCİ AYRIM - Evlenme Ehliyeti ve Engelleri

B.1.1.3. ÜÇÜNCÜ AYRIM - Evlenme Başvurusu ve Töreni

B.1.1.4. DÖRDÜNCÜ AYRIM - Batıl Olan Evlenmeler

B.1.2. İKİNCİ BÖLÜM - Boşanma

B.1.3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Evliliğin Genel Hükümleri

B.1.4. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Eşler Arasındaki Mal Rejimi

B.1.4.1. BİRİNCİ AYRIM - Genel Hükümler

B.1.4.2. İKİNCİ AYRIM - Edinilmiş Mallara Katılma

B.1.4.3. ÜÇÜNCÜ AYRIM - Mal Ayrılığı

B.1.4.4. DÖRDÜNCÜ AYRIM - Paylaşmalı Mal Ayrılığı

B.1.4.5. BEŞİNCİ AYRIM - Mal Ortaklığı

B.2. İKİNCİ KISIM - Hısımlık

B.2.1. BİRİNCİ BÖLÜM - Soybağının Kurulması

B.2.1.1. BİRİNCİ AYRIM - Genel Hükümler

B.2.1.2. İKİNCİ AYRIM - Kocanın Babalığı

B.2.1.3. ÜÇÜNCÜ AYRIM - Tanıma ve Babalık Hükmü

B.2.1.4. DÖRDÜNCÜ AYRIM - Evlat Edinme

B.2.1.5. BEŞİNCİ AYRIM - Soybağının Hükümleri

B.2.1.6. ALTINCI AYRIM - Velayet

B.2.1.7. YEDİNCİ AYRIM - Çocuk Malları

B.2.2. İKİNCİ BÖLÜM - Aile

B.2.2.1. BİRİNCİ AYRIM - Nafaka Yükümlülüğü

B.2.2.2. İKİNCİ AYRIM - Ev Düzeni

B.2.2.3. ÜÇÜNCÜ AYRIM - Aile Malları

B.3. ÜÇÜNCÜ KISIM - Vesayet

B.3.1. BİRİNCİ BÖLÜM - Vesayet Düzeni

B.3.1.1. BİRİNCİ AYRIM - Vesayet Organları

B.3.1.2. İKİNCİ AYRIM - Vesayeti Gerektiren Haller

B.3.1.3. ÜÇÜNCÜ AYRIM - Yetki

B.3.1.4. DÖRDÜNCÜ AYRIM - Vasinin Atanması

B.3.1.5. BEŞİNCİ AYRIM - Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık

B.3.1.6. ALTINCI AYRIM - Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması

B.3.2. İKİNCİ BÖLÜM - Vesayetin Yürütülmesi

B.3.2.1. BİRİNCİ AYRIM - Vasinin Görevleri

B.3.2.2.İKİNCİ AYRIM - Kayyımın Görevleri

B.3.2.3.ÜÇÜNCÜ AYRIM - Vesayet Dairelerinin Görevleri

B.3.2.4.DÖRDÜNCÜ AYRIM - Vesayet Organlarının Sorumluluğu

B.3.3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Vesayetin Sona Ermesi

B.3.3.1. BİRİNCİ AYRIM - Vesayeti Gerektiren Hallerin Sona Ermesi

B.3.3.2. İKİNCİ AYRIM - Vasilik Görevinin Sona Ermesi

B.3.3.3. ÜÇÜNCÜ AYRIM - Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları

 

 

C. ÜÇÜNCÜ KİTAP (MİRAS HUKUKU)

C.1. BİRİNCİ KISIM - Mirasçılar

C.1.1. BİRİNCİ BÖLÜM - Yasal Mirasçılar

C.1.2. İKİNCİ BÖLÜM - Ölüme Bağlı Tasarruflar

C.1.2.1 BİRİNCİ AYRIM - Tasarruf Ehliyeti

C.1.2.2 İKİİNCİ AYRIM - Tasarruf Özgürlüğü

C.1.2.3 ÜÇÜNCÜ AYRIM - Ölüme Bağlı Tasassufların Çeşitleri

C.1.2.4 DÖRDÜNCÜ AYRIM - Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri

C.1.2.5 BEŞİNCİ AYRIM - Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

C.1.2. ALTINCI AYRIM - Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi

C.1.2. YEDİNCİ AYRIM - Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar

C.2. İKİNCİ KISIM - Mirasın Geçmesi

C.2.1. BİRİNCİ BÖLÜM - Mirasın Açılması

C.2.2. İKİNCİ BÖLÜM - Mirasın Geçmesinin Sonuçları

C.2.2.1. BİRİNCİ AYRIM - Koruma Önlemleri

C.2.2.2. İKİNCİ AYRIM - Mirasın Kazanılması

C.2.2.3. ÜÇÜNCÜ AYRIM - Resmi Defter Tutma

C.2.2.4. DÖRDÜNCÜ AYRIM - Resmi Tasfiye

C.2.2.5. BEŞİNCİ RDÜNCÜ AYRIM - Miras Sebebiyle İstihkak Davası

C.2.3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Mirasın Paylaşılması

C.2.3.1. BİRİNCİ AYRIM - Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı

C.2.3.2. İKİNCİ AYRIM - Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı

C.2.3.3. ÜÇÜNCÜ AYRIM - Mirasta Denkleştirme

C.2.3.4. DÖRDÜNCÜ AYRIM - Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu

D. DÖRDÜNCÜ KİTAP (EŞYA HUKUKU)

D.1. BİRİNCİ KISIM - Mülkiyet

D.1.1. BİRİNCİ BÖLÜM - Genel Hükümler

D.1.2. İKİNCİ BÖLÜM - Taşınmaz Mülkiyeti

D.1.2.1. BİRİNCİ AYRIM - Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve Kaybı

D.1.2.2. İKİNCİ AYRIM - Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları

D.1.3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Taşınır Mülkiyeti

D.2. İKİNCİ KISIM - Sınırlı Ayni Haklar

D.2.1. BİRİNCİ BÖLÜM - İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü

D.2.1.1. BİRİNCİ AYRIM - Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı

D.2.1.2. İKİNCİ AYRIM - İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları

D.2.1.3. ÜÇÜNCÜ AYRIM - İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları

D.2.2. İKİNCİ BÖLÜM - Taşınmaz Rehni

D.2.2.1. BİRİNCİ AYRIM - Genel Hükümler

D.2.2.2. İKİNCİ AYRIM - İpotek

D.2.2.3. ÜÇÜNCÜ AYRIM - İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi

D.2.2.4. DÖRDÜNCÜ AYRIM - Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç Senetleri

D.2.3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Taşınır Rehni

D.2.3.1. BİRİNCİ AYRIM - Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı

D.2.3.2. İKİNCİ AYRIM - Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin

D.2.3.3. ÜÇÜNCÜ AYRIM - Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi İle Uğraşanlar

D.2.3.4. DÖRDÜNCÜ AYRIM - Rehinli Tahvil

D.3.ÜÇÜNCÜ KISIM - Zilyetlik ve Tapu Sicili

D.3.1. BİRİNCİ BÖLÜM - Zilyetlik

D.3.2. İKİNCİ BÖLÜM - Tapu Sicili

Yorum bırakın

Scroll to Top